Αρ. αποφ. 022/2016 "Απ’ ευθείας ανάθεση της μελέτης: «Οριστική Μελέτη, με Τεύχη Δημοπράτησης Κύριων Αγωγών Αποχέτευσης Ομβρίων, Λεκάνης Απορροής οδού Υγείας», Προϋπολογισμού 17.772,54€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.23%)"

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει

Την απ’ ευθείας ανάθεση της Μελέτης : «Οριστική Μελέτη, με Τεύχη Δημοπράτησης Κύριων Αγωγών Αποχέτευσης Ομβρίων, Λεκάνης Απορροής οδού Υγείας», στον κ. Κωνσταντίνο Τόπτση, Διπλ. Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό (Επταλόφου 3 – 16232 Αθήνα), με Αρ. Μητρώου 11543, κατηγορία μελετών (13 και 16) τάξη Β’, αντί συνολικής αμοιβής 17.239,36 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και προσφερόμενης έκπτωσης 3%.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός