Αρ. αποφ. 019/2016 "Διόρθωση της υπ’ αριθ. 39/2012 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής"

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει

α. Διορθώνει – συμπληρώνει την υπ’ αριθ. 39/17-5-2012 Απόφαση Οικ. Επιτροπής (αποφατικό τμήμα), ως ακολούθως:

«και σε σχέση με την υπ’αριθ. 90/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία είχε ορισθεί ως πληρεξούσιος δικηγόρος ο κ.Κων/νος Σκολίδης λόγω συνταξιοδότησης του , διορίζει τον με έμμισθη εντολή δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω Νικόλαο Γεωργακόπουλο στον οποίο δίνει ειδική εντολή, δικαίωμα και πληρεξουσιότητα να προβεί στην υποστήριξη της από 21/10/2011 αίτησης του Δήμου Παπάγου – Χολαργού με αριθμό κατάθεσης 7467/26-10-2011 ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά πάντα νόμιμο τρόπο και σε κάθε μετ’ αναβολή συζήτηση».

β. Δίνει και πάλι ειδική εντολή , δικαίωμα και πληρεξουσιότητα στον εν λόγω δικηγόρο Νικόλαο Γεωργακόπουλο, όπως παραστεί στις 4-3-2016, κατά τη συζήτηση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από την 2999/14 προδικαστική απόφαση της ολομέλειας του ΣΤΕ, κατά πάντα νόμιμο τρόπο και σε κάθε αναβολή συζήτηση.


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός