Αρ. αποφ. 018/2016 "Έγκριση Πρακτικού Διεξαγωγής επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού Δήμου Παπάγου–Χολαργού και Νομικών Προσώπων ΔΟΚΜΕΠΑ & ΔΟΠΑΠ»"

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει

α. Η Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού Δήμου Παπάγου – Χολαργού και Νομικών Προσώπων ΔΟΚΜΕΠΑ & ΔΟΠΑΠ», να γίνει στις εταιρείες «ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΑΕ» και «ΓΚΟΥΖΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ – ΠΕΡΙΘΑΛΠΕΙΝ», σύμφωνα με τις προσφερόμενες τιμές τους, όπως αναλυτικά απεικονίστηκαν στους ανωτέρω Πίνακες της εισήγησης, για το συνολικό ποσό, σύμφωνα με τους πίνακες της συνημμένης απόφασης.

β. Για τα είδη της ανωτέρω Προμήθειας, που αναφέρονται στους πίνακες :
 ΠΙΝΑΚΑΣ 1.Α (ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΗΜΟΥ –ΦΠΑ 6%)
 ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2. ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ-ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝ. ΤΜΗΜΑ ΔΟΚΜΕΠΑ
 ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3.2. Α. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΟΚΜΕΠΑ (ΠΑΙΔ. ΣΤΑΘΜΟΙ) (ΦΑΡΜΑΚΑ ΜΕ ΦΠΑ 6%)
 ΠΙΝΑΚΑΣ 2.4. Α ΥΛΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ- ΔΟΚΜΕΠΑ (ΦΑΡΜΑΚΑ, ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΠΑ 6%)
 ΠΙΝΑΚΑΣ 2.5.Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ (ΦΑΡΜΑΚΑ – ΦΠΑ 6%)
 ΠΙΝΑΚΑΣ 2.5.Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ (ΕΙΔΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ – ΦΠΑ 13%, 23%)
 ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1. Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Δ.Ο.Π.Α.Π. (ΦΑΡΜΑΚΑ – ΦΠΑ 6%).

Ο Διαγωνισμός να κηρυχθεί Άγονος, λόγω μη υποβολής Προσφορών.


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός