Αρ. αποφ. 015/2016 "Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας και ανάδειξη μειοδότη του έργου με τίτλο: «Κατασκευή–Ενίσχυση–Εκσυγχρονισμός Δικτύου Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού», Προϋπολογισμού 100.000,00 €"

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει

Την έγκριση του αποτελέσματος δημοπρασίας με τίτλο: «Κατασκευή – Ενίσχυση – Εκσυγχρονισμός Δικτύου Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού», με την ανάδειξη, ως Μειοδότη, της Εργοληπτικής Επιχείρησης ΑΦΟΙ ΛΕΜΠΕΣΗ Ο.Ε, με ποσοστό έκπτωσης ε = 56,05% επί των τιμολογημένων εργασιών.

Η συνολική δαπάνη του έργου κατά την προσφορά ανέρχεται σε € 35.734,12 πλέον ΦΠΑ 23% € 8.218,85 δηλαδή συνολικό ποσό σύμβασης € 43.952,97.


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός