Αρ. αποφ. 011/2016 "Αναμόρφωση Προϋπολογισμού, Οικ. Έτους 2016"

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει

α. Την Αναμόρφωση Προϋπολογισμού, Οικ. Έτους 2016, του Δήμου, ως ακολούθως:
    Α. Την εγγραφή στους Κ. Α. ΕΣΟΔΩΝ των ποσών του πίνακα της συνημμένης απόφασης και τη μεταφορά τους στο αποθεματικό,
    Β. Την μεταφορά στο αποθεματικό των ποσών από Κ.Α. εξόδων,
    Γ. Την μεταφορά από το αποθεματικό και την ενίσχυση των Κ. Α. ΕΞΟΔΩΝ, σύμφωνα με τη συνημμένη απόφαση.

β. Τη διαβίβαση της παρούσας απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός