Αρ. αποφ. 009/2016 "Άσκηση ενδίκου μέσου και ορισμός Δικηγόρου"

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει

Την άσκηση του Ενδίκου μέσου της Έφεσης, κατά της υπ’ αριθ. 509/2015 Οριστικής Απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, οριζομένης προς τούτο της της επί παγία αντιμισθία Δικηγόρου του Δήμου κας Κωνσταντίας Παπακώστα (Α.Μ. 10919 Δ.Σ.Α.), στην οποία δίδεται η εντολή και η πληρεξουσιότητα για την υποστήριξη του ανωτέρω ένδικου μέσου και την Παράσταση στα Ακροατήρια και σε κάθε μετ’ Αναβολήν Δίκη.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός