18η Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (12 Μαΐου 2020)

Καλείστε να συμμετέχετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω Τηλεδιάσκεψης (λόγω της ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του ιού Covid -19, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/ 11-3-2020), άρθρο 10, παρ.1), που θα γίνει τη 12η Μαϊου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00, για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Σύνταξη σχεδίου 3ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου, Οικ. Έτους 2020.
ΘΕΜΑ 2ο: Ορισμός υπόλογου εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ.
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 26/2020 Απόφασης Δ.Σ. για την απαλλαγή από την καταβολή οικονομικής εισφοράς (τροφείων), για το χρονικό διάστημα αναστολής λειτουργίας των Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής του ΔΟΚΜΕΠΑ εξαιτίας της πανδημίας COVID-19».
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 29/2020 Απόφασης Δ.Σ. για την επιβολή μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφεία) στις οικογένειες των φιλοξενουμένων παιδιών στα Τμήματα Προσχολικής Αγωγής του Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. για το σχολικό έτος 2020-2021».
ΘΕΜΑ 5ο:Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων έτους 2018, του Ν.Π.Δ.Δ. "Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. Παπάγου – Χολαργού"».
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση της Β΄ Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Ν.Π.Δ.Δ. "Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. Παπάγου – Χολαργού"».
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Μονάδων Εργασιών του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 92, ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ».
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2019, Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης .
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2019, Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Άννα – Μαρία Τσικρικώνη

Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Οικονομικής
Ανάπτυξης

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός