24η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (17 Ιουλίου 2019)

Καλείστε να παραβρεθείτε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Παπάγου – Χολαργού, που θα γίνει τη 17η Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Περικλέους 55, Χολαργός), για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο: Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού και στοχοθεσίας Α’ εξαμήνου του Δήμου Παπάγου- Χολαργού, οικονομικού έτους 2019
ΘΕΜΑ 2ο: Απαλλαγή υπόλογου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, για την πληρωμή καρτών απεριορίστων διαδρομών, για τέσσερις (4) κλητήρες του Δήμου
ΘΕΜΑ 3ο: Αποδοχή δωρεών και χορηγιών για το 25ο Φεστιβάλ Παπάγου – Χολαργού .
ΘΕΜΑ 4ο: Αποδοχή Δωρεάς εκτυπωτών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.
ΘΕΜΑ 5ο: Αποδοχή Δωρεάς ολοκληρωμένων Συστημάτων Η/Υ για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.
ΘΕΜΑ 6ο: Απόδοση Δαπανών Παγίας Προκαταβολής.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Βικτωρία Νικάκη

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός