08η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (06 Μαρτίου 2019)

Καλείστε να παραβρεθείτε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Παπάγου – Χολαργού, που θα γίνει την 6η Μαρτίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Περικλέους 55, Χολαργός), για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΝΕΡΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ για την εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού για την τοποθέτηση-διατήρηση και συντήρηση στεγάστρων αναμονής στα Μ.Μ.Μ. και τη διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης.
ΘΕΜΑ 2ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΝΕΡΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ για την εκμίσθωση του κυλικείου που βρίσκεται στο Δημαρχείο Παπάγου-Χολαργού.
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση Πρακτικού Νο 1 Αποσφράγισης προσφορών, αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προφοράς, αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικής προσφοράς και γνωμοδότηση προς την Οικονομική Επιτροπή για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019».
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του ΚΕΠ Παπάγου.
ΘΕΜΑ 5ο: Αποδοχή Δωρεάς.
ΘΕΜΑ 6ο: Άσκηση Ενδίκου Μέσου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Βικτωρία Νικάκη

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός