05η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (6 Φεβρουαρίου 2019)

Καλείστε να παραβρεθείτε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Παπάγου – Χολαργού, που θα γίνει την 6η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Περικλέους 55, Χολαργός), για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο: Ακύρωση του διαγωνισμού με α/α 79941 ΕΣΗΔΗΣ λόγω μη ολοκλήρωσης διαδικασίας προσυμβατικού ελέγχου προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια, για το έργο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ», προϋπολογισμού 1.922.500,00 € με Φ.Π.Α.
ΘΕΜΑ 2ο: Κατάρτιση όρων φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου που βρίσκεται στο Δημαρχείο Παπάγου-Χολαργού
ΘΕΜΑ 3ο: Κατάρτιση όρων φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού για την τοποθέτηση-διατήρηση και συντήρηση στεγάστρων αναμονής στα Μ.Μ.Μ. και τη διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Βικτωρία Νικάκη

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός