38η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (25 Οκτωβρίου 2018)

Καλείστε να παραβρεθείτε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Παπάγου – Χολαργού, που θα γίνει την 25η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Περικλέους 55, Χολαργός), για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο: Ορισμός υπόλογου εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή ανανέωσης καρτών ψηφιακού ταχογράφου
ΘΕΜΑ 2ο: Απαλλαγή υπόλογου εντάλματος προπληρωμής παράβολων μεταβίβασης οχημάτων του Δήμου Παπάγου- Χολαργού.
ΘΕΜΑ 3ο: Απαλλαγή υπόλογου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ταχυδρομικών τελών»
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση Απολογισμού δωρεών σε τρόφιμα και φάρμακα από ιδιώτες, επιχειρήσεις και φορείς προς το Κοινωνικό Παντοπωλείο και το Κοινωνικό Φαρμακείο κατά το A΄ εξάμηνο 2018.
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση του πρακτικού κληρώσεως των μελών της επιτροπής διενεργείας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ& ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ»
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση του πρακτικού κληρώσεως των μελών της επιτροπής διενεργείας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2018.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Βικτωρία Νικάκη

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός