36η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (10 Οκτωβρίου 2018)

Καλείστε να παραβρεθείτε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Παπάγου – Χολαργού, που θα γίνει την 10η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Περικλέους 55, Χολαργός), για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο: Ορισμός υπόλογου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ταχυδρομικών τελών.
ΘΕΜΑ 2ο: Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για τα προνοιακά επιδόματα του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση πρακτικών και ορισμός προσωρινών αναδόχων για τον διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό συμφωνία πλαίσιο: « Συντήρηση και Επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Παπάγου Χολαργού 2018 – 2020».
ΘΕΜΑ 4ο: Αποδοχή Δωρεάς – Χορηγίας για το 24ο Φεστιβάλ Παπάγου – Χολαργού.
ΘΕΜΑ 5ο: Άσκηση Ενδίκου μέσου και ορισμός Δικηγόρου.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Βικτωρία Νικάκη

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός