34η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (26 Σεπτεμβρίου 2018)

Καλείστε να παραβρεθείτε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Παπάγου – Χολαργού, που θα γίνει τη 26η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Περικλέους 55, Χολαργός), για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ1ο : Απαλλαγή υπόλογου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή ανανέωσης καρτών ψηφιακού ταχογράφου.

ΘΕΜΑ 2ο : Ορισμός υπόλογου εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή παράβολων μεταβίβασης δύο πυροσβεστικών οχημάτων από τον ΣΠΑΥ στον Δήμο Παπάγου Χολαργού.

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου : ΕΠΙΣΚΕΥΗ& ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ.

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2018.

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση διενέργειας διαδικασίας από το Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α., ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υγειονομικού – φαρμακευτικού – απολυμαντικού – οδοντιατρικού υλικού- Υγειονομικού τμήματος και παιδικών σταθμών του ΔΟΚΜΕΠΑ» 2018-2019, από το Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.ΠΑ.

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση όρων διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «Φύλαξη και επιτήρηση των κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού» και όρων και τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 2018194 συνολικής Μελέτης του Δήμου.

ΘΕΜΑ 7ο : Άσκηση Ενδίκου μέσου και ορισμός Δικηγόρου.

H Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Βικτωρία Νικάκη

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός