29η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (25 Ιουλίου 2018)

Καλείστε να παραβρεθείτε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Παπάγου – Χολαργού, που θα γίνει την 25η Ιουλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 στο Δημοτικό Κατάστημα (Περικλέους 55, Χολαργός), για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων.
ΘΕΜΑ 2ο : Σύνταξη Σχεδίου Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Στοχοθεσίας Α΄Εξαμήνου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, Οικ. Έτους 2018.
ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση σχεδίου όρων διακήρυξης Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Παπάγου – Χολαργού, Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. και Σχολικών Επιτροπών» και όρων και τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 2018136 συνολικής Μελέτη του Δήμου.
ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση Πρακτικών Φανερής Δημοπρασίας για την Εκμίσθωση Κοινοχρήστων Χώρων, οι οποίοι βρίσκονται στη Λεωφ. Μεσογείων 156 ( θέση i και θέση ii) της Δημ. Κοινότητας Παπάγου, για την εγκατάσταση Αυτόματων Ταμειολογιστικών Μηχανών (Α.Τ.Μ.) Τράπεζας.
ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση Πρακτικών Φανερής Δημοπρασίας για την Εκμίσθωση Κοινοχρήστου Χώρου, ο οποίος βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αναστάσεως και Στρατάρχου Παπάγου, της Δημ. Κοινότητας Παπάγου, για την εγκατάσταση Αυτόματης Ταμειολογιστικής Μηχανής (Α.Τ.Μ.) Τράπεζας.


Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ηλίας Αποστολόπουλος

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός