25η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (27 Ιουνίου 2018)

Καλείστε να παραβρεθείτε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Παπάγου – Χολαργού, που θα γίνει την 27η Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 στο Δημοτικό Κατάστημα (Περικλέους 55, Χολαργός), για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρεώσεων (Π.Α.Υ.) και διάθεση των σχετικών πιστώσεων, έτους 2018.
ΘΕΜΑ 2ο: Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή στη ΔΕΔΔΗΕ για :
   α) επαύξηση ισχύος παροχής στην οδό Νευροκοπίου 4 &
   β) χορήγηση νέας παροχής στην οδό Νευροκοπίου 12»
ΘΕΜΑ 3ο: Σύνταξη όρων διακήρυξης φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων για εγκατάσταση Αυτόματης Ταμειολογιστικής Μηχανής (Α.Τ.Μ.) Τράπεζας
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την υπηρεσία με τίτλο «Διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων» συνολικού προϋπολογισμού 46.817,44€, των όρων διακήρυξης και των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 2018105 μελέτης της Διεύθυνσης ΠΕ.ΚΑ.ΠΡΑ. του Δήμου.
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομικής άποψης, προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια - υπηρεσία με τίτλο «εγκατάσταση χλοοτάπητα» και γνωμοδότηση προς την Οικονομική Επιτροπή για ανάδειξη οριστικού αναδόχου.
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ IΙ – ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2018», προϋπολογισμού € 150.000,00 με τον ΦΠΑ 24%.
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση Παράσταση πολιτικής αγωγής ενώπιον του B’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ηλίας Αποστολόπουλος.
Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός