20η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (23 Μαΐου 2018)

Καλείστε να παραβρεθείτε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Παπάγου – Χολαργού, που θα γίνει την 23η Μαϊου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 στο Δημοτικό Κατάστημα (Περικλέους 55, Χολαργός), για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρεώσεων (Π.Α.Υ.) και διάθεση των σχετικών πιστώσεων, έτους 2018.
ΘΕΜΑ 2ο: Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ταχυδρομικών τελών.
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση Πρακτικού ΙΙ – Εισήγησης της Επιτροπής Διαγωνισμού του Έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ - ΛΥΚΕΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2018-2019» προϋπολογισμού 450.000,00 με ΦΠΑ 24%, για την Ανάθεση Σύμβασης στο Μειοδότη.
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι – ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΜΕΙΟΔΟΤΗ της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2018», προϋπολογισμού € 150.000,00 με τον ΦΠΑ 24%.
ΘΕΜΑ 5ο: Γνωμοδότηση προς την Οικονομική Επιτροπή για ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομικής άποψης, προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια - υπηρεσία με τίτλο «εγκατάσταση χλοοτάπητα»

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ηλίας Αποστολόπουλος.
Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού.

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός