17η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (03 Μαϊου 2018)

Καλείστε να παραβρεθείτε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Παπάγου – Χολαργού, που θα γίνει την 3η Μαϊου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00 στο Δημοτικό Κατάστημα (Περικλέους 55, Χολαργός), για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρεώσεων (Π.Α.Υ.) και διάθεση των σχετικών πιστώσεων, έτους 2018.
ΘΕΜΑ 2ο: Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή προνοιακών επιδομάτων του Δήμου Παπάγου-Χολαργού μηνών Μαρτίου-Απριλίου 2018.
ΘΕΜΑ 3ο: Αποδοχή δωρεών σε τρόφιμα, είδη και υπηρεσίες από ιδιώτες και φορείς προς το Κοινωνικό Παντοπωλείο κατά το Β΄ εξάμηνο 2017.
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση του Πρακτικού II της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της σύμβασης στον ανάδοχο του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ-ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2018-2019», προϋπολογισμού € 550.000,00 με ΦΠΑ 24%.
ΘΕΜΑ 5ο: Άσκηση Ενδίκου μέσου και ορισμός Δικηγόρου.
ΘΕΜΑ 6ο: Άσκηση Ενδίκου μέσου και ορισμός Δικηγόρου.


Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ηλίας Αποστολόπουλος

Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού.

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός