15η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (18 Απλριλίου 2018)

Καλείστε να παραβρεθείτε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Παπάγου – Χολαργού, που θα γίνει τη 18η Απριλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 στο Δημοτικό Κατάστημα (Περικλέους 55, Χολαργός), για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρεώσεων (Π.Α.Υ.) και διάθεση των σχετικών πιστώσεων, έτους 2018.
ΘΕΜΑ 2ο: Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2018.
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης οικονομικής προσφοράς και γνωμοδότηση προς την Οικονομική Επιτροπή για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2018» για τις ανάγκες των εργαζομένων του Δήμου.
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση Πρακτικού Ι – Εισήγησης της Επιτροπής Διαγωνισμού, για την Ανάθεση της Σύμβασης στο Μειοδότη του Έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ&ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ- ΛΥΚΕΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2018-2019», προϋπολογισμού 450.000,00 με ΦΠΑ 24%.
ΘΕΜΑ 5ο: Εισήγηση λήψης απόφασης για την συγκρότηση κριτικής επιτροπής διενέργειας του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με τίτλο: «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΠΙ ΤΗΣ Λ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΔΚΧ».
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση Όρων Προκήρυξης ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΕΛΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ηλίας Αποστολόπουλος.
Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού.

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός