13η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (28 Μαρτίου 2018)

 Καλείστε να παραβρεθείτε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Παπάγου – Χολαργού, που θα γίνει την 28η Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 στο Δημοτικό Κατάστημα (Περικλέους 55, Χολαργός), για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρεώσεων (Π.Α.Υ.) και διάθεση των σχετικών πιστώσεων, έτους 2018.
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση Πρακτικού Νο 3, περί Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης και Γνωμοδότηση προς την Οικονομική Επιτροπή για την ανάδειξη Οριστικών Αναδόχων του Διαγωνισμού : «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου και του ΝΠΔΔ ΔΟΚΜΕΠΑ καθώς και γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου και των ΝΠΔΔΔ ΔΟΚΜΕΠΑ & ΔΟΠΑΠ».
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση Φακέλου διαγωνισμού για τον ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΜΕΛΕΤΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΕΛΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ», ΑΜ: 2018104 - Αμοιβών 13.291,74 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) (cpv: 71200000-0 Αρχιτεκτονικές και συναφείς υπηρεσίες).
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση του Πρακτικού Ι- Εισήγησης της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ-ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2018-2019».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ηλίας Αποστολόπουλος.

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός