16η Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (16 Μαΐου 2017)

Καλείστε να παραβρεθείτε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Παπάγου – Χολαργού, που θα γίνει την 16η Μαϊου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 στο Δημοτικό Κατάστημα (Περικλέους 55, Χολαργός), για συζήτηση και λήψη απόφασης,
επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρεώσεων (Π.Α.Υ.) και διάθεση των σχετικών πιστώσεων».
2. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη – αναδόχου του
έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ- ΛΥΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ, ΕΤΟΥΣ
2017», προϋπολογισμού € 200.000,00 με τον ΦΠΑ 24%.
3. Έγκριση όρων διακήρυξης του Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΑ Ο.Τ.188ζ ΚΑΙ 155Α »
4. Αποδοχή Δωρεών σε Τρόφιμα, από Ιδιώτες, Επιχειρήσεις και Συλλόγους, προς το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου,
για το Β΄ εξάμηνο του έτους 2016.
5. Έγκριση Παράστασης Πολιτικής Αγωγής των Δικηγόρων του Δήμου.
6. Άσκηση Ενδίκου μέσου και ορισμός Δικηγόρου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ηλίας Αποστολόπουλος
Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός