14η Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (3 Μαϊου 2017)

Καλείστε να παραβρεθείτε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Παπάγου – Χολαργού, που θα γίνει την 3η Μαϊου 2017, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 09.00 στο Δημοτικό Κατάστημα (Περικλέους 55, Χολαργός), για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης :

 

  1. Ορισμός Υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, για τα Προνοιακά Επιδόματα.
  2. Έγκριση όρων διακήρυξης   ανοικτού διαγωνισμού για επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου, με τίτλο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017», προϋπολογισμού 498.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
  3. Έγκριση όρων διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΚΑΝΑΣΟΥΛΗ ΣΤΟ Ο.Τ. 205 ΤΗΣ Δ.Κ.Π.», εκτιμώμενης αξίας 157.171,71. € (πλέον Φ.Π.Α. 24%).
  4. Έγκριση όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ», προϋπολογισμού 100.000,00 € με Φ.Π.Α.
  5. Έγκριση όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ», προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α.
  6. Αποδοχή δωρεάς 4 Κλιματιστικών Μονάδων, από την εταιρία «FG EUROPE».
  7. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ"

   Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

    Ηλίας Αποστολόπουλος

   Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός