23η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (10 Νοεμβρίου 2015)

Καλείστε να παραβρεθείτε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Παπάγου – Χολαργού, που θα γίνει την 10η Νοεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30 στο Δημοτικό Κατάστημα (Περικλέους 55, Χολαργός), για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης :

    1. Έγκριση Σχεδίου Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, Οικ. Έτους 2015.

    2. Έκθεση Ανάληψης Υποχρεώσεων.

    3. Έγκριση Πρακτικού Διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά για την εργασία-υπηρεσία με τίτλο «Ασφάλιση οχημάτων –μηχανημάτων του Δήμου»


Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αθανάσιος Βαλυράκης

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός