13η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (02 Ιουνίου 2015)

Καλείστε να παραβρεθείτε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Παπάγου – Χολαργού, που θα γίνει στις 2 Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Περικλέους 55, Χολαργός), για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης.

1. Έγκριση Σχεδίου Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, έτους 2015.
2. Έκθεση Ανάληψης Υποχρεώσεων.
3. Έγκριση Δαπανών Παγίας Προκαταβολής.
4. Απαλλαγή Υπολόγου Χρηματικού εντάλματος Προπληρωμής Τελών Αττικής Οδού.
5. Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή ΚΤΕΟ των οχημάτων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.
6. Ορισμός υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή ΚΤΕΟ των οχημάτων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού..
7. Επιλογή αναδόχου, με απ’ ευθείας ανάθεση, για την κατασκευή του έργου με τίτλο : « Αποκατάσταση Φθορών Οδοστρωμάτων, έτους 2015».
8. Επιλογή αναδόχου με απ’ ευθείας ανάθεση του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ
9. Έγκριση όρων δημοπρασίας ανοικτού διαγωνισμού για επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου, με τίτλο: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ”.
10. Άσκηση Ενδίκου μέσου και ορισμός Δικηγόρου.


Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αθανάσιος Βαλυράκης

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός