26η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (17 Δεκεμβρίου 2015)

Καλείστε να παραβρεθείτε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Παπάγου – Χολαργού, που θα γίνει την 17η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30 στο Δημοτικό Κατάστημα (Περικλέους 55, Χολαργός), για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Έκθεση Ανάληψης Υποχρεώσεων.
2. Απ’ ευθείας ανάθεση Μελέτης: « Ενημέρωση Τοπογραφικού Διαγράμματος στο Ο.Τ. 155 Παπάγου, λόγω της Μελέτης Ανέγερσης Πολυιατρείου, προϋπ/σμού 3.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
3. Απ’ ευθείας ανάθεση Μελέτης “Οριστική Μελέτη με τεύχη Δημοπράτησης Κύριων Αγωγών Αποχέτευσης Ομβρίων Λεκάνης Απορροής Οδού Υγείας”, Προϋπολογισμού 18.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
4. Απ’ ευθείας ανάθεση Μελέτης «Σύνταξη Μελέτης Γεωλογικής και Υδροτεχνικής καταλληλότητας και Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων υφιστάμενου Κοιμητηρίου Χολαργού», Προϋπολογισμού 40.977,92 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
5. Έγκριση Πρακτικού – Γνωμοδότησης Επιτροπής για τον πρόχειρο διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού Δήμου Παπάγου –Χολαργού και Νομικών Προσώπων ΔΟΚΜΕΠΑ & ΔΟΠΑΠ».
6. Αποδοχή Δωρεάς τεσσάρων (4) μηχανημάτων στο Δήμο.
7. Άσκηση ενδίκων μέσων και ορισμός Δικηγόρου.

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Άννα – Μαρία Τσικρικώνη

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός