Αρ. Απόφασης 219/ 22-11-2016 ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόη της - Την εισήγηση της προέδρου - Την τήρηση της Νομιμότητας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Την Απαλλαγή της κ. Φωτεινής Μπότη, από κάθε ευθύνη ως υπόλογου του υπ’ αρ. 1242 /2016 χρηματικού εντάλματος, ποσού 4.00000 .

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός