28η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (16 Δεκεμβρίου 2016)

Καλείστε να παραβρεθείτε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Παπάγου – Χολαργού, που θα γίνει τη 19η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Περικλέους 55, Χολαργός), για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης :
- Έκθεση Ανάληψης Υποχρεώσεων.
- Διάθεση Δαπανών Παγίας Προκαταβολής.
- Απαλλαγή υπόλογου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ.
- Ορισμός Υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, για τα Προνοιακά Επιδόματα.
- Ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΚΥΠΡΟΥ», προϋπολογισμού 100.000,00 με τον ΦΠΑ.
- Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ».
- Έγκριση Πρακτικών Δημοπρασίας, για την εκμίσθωση ενός (1) Γραφείου Μαρμαρικών Εργασιών, στο Κοιμητήριο της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου.
- Άσκηση ενδίκου μέσου και ορισμός Δικηγόρου.


Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Άννα – Μαρία Τσικρικώνη

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός