20η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (27 Σεπτεμβρίου 2016)

Καλείστε να παραβρεθείτε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Παπάγου – Χολαργού, που θα γίνει τη 27η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.30 στο Δημοτικό Κατάστημα (Περικλέους 55, Χολαργός), για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης :

1.Έκθεση Ανάληψης Υποχρεώσεων.
2. «Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και ανάδειξη μειοδότη του έργου με τίτλο: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΔΩΝ ΒΟΥΤΣΙΝΑ-ΑΣΠΑΣΙΑΣ-ΤΣΙΑΚΑ ΔΚΠ» προϋπολογισμού 70.000,00 με ΦΠΑ.».
3. Εγκριση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για μίσθωση του ΚΕΠ Χολαργού.
4. «Έγκριση Πρακτικού αποσφράγισης, ελέγχου δικαιολογητικών-τεχνικών προσφορών και γνωμοδότησης περί ενστάσεων για τον διαγωνισμό «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.ΠΑ.»
5. Έγκριση Πρακτικού αξιολόγησης Οικονομικών προσφορών για τον διαγωνισμό «Φύλαξη και επιτήρηση των κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων Δήμου Παπάγου-Χολαργού».
6. Άσκηση ενδίκου μέσου και ορισμός Δικηγόρου.


Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Άννα – Μαρία Τσικρικώνη

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός