19η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (13 Σεπτεμβρίου 2016)

Καλείστε να παραβρεθείτε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Παπάγου – Χολαργού, που θα γίνει τη 13η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Περικλέους 55, Χολαργός), για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης :


1. Έγκριση Σχεδίου Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου, Οικ. Έτους 2016.
2. Έκθεση Ανάληψης Υποχρεώσεων.
3. Διάθεση Δαπανών Παγίας Προκαταβολής.
4. Ορισμός υπολόγου χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής ταχυδρομικών τελών.
5. Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών και Γνωμοδότηση προς την
Οικονομική Επιτροπή, για τον Ανοικτό Διαγωνισμό με τίτλο : «Προμήθεια Τροφίμων για τις
ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. ΔΟΚΜΕΠΑ και ΔΟΠΑΠ,
καθώς και Γάλακτος για το Εργατοτεχνικό Προσωπικό του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. ΔΟΚΜΕΠΑ
και ΔΟΠΑΠ».
6. Έγκριση Πρακτικού Ανοικτού Διαγωνισμού, για την Εργασία – Υπηρεσία με τίτλο : « Φύλαξη
και επιτήρηση των κτηρίων, εγκαταστάσεων και χώρων Δήμου Παπάγου – Χολαργού» -
Πρακτικό Αποσφράγισης, Έλεγχος Δικαιολογητικών Συμμετοχής – τεχνικών προσφορών.
7. Άσκηση Ενδίκου μέσου και ορισμός Δικηγόρου.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Άννα – Μαρία Τσικρικώνη

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός