15η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (4 Ιουλίου 2016)

Καλείστε να παραβρεθείτε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Παπάγου – Χολαργού, που θα γίνει την 4η Ιουλίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Περικλέους 55, Χολαργός), για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης :

- Έκθεση Ανάληψης Υποχρεώσεων.
- Απαλλαγή υπολόγου χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής ταχυδρομικών τελών
- Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 4/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για τη σύσταση παγίας προκαταβολής έτους 2016.
- Λήψη απόφασης επί της ένστασης της εταιρείας «Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ» (Α.Π. 16231/27-06-2016) κατά του πρακτικού αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων, λαμπτήρων & ηλεκτρολογικού υλικού.
- Κατακύρωση αποτελέσματος και ανάδειξη μειοδότη του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων, λαμπτήρων & ηλεκτρολογικού υλικού.
- Απ’ ευθείας ανάθεση του έργου : « Αποξήλωση εγκάρσιων μειωτήρων ταχύτητας», προϋπολογισμού 5.598,60 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
- Απ’ ευθείας ανάθεση του έργου : « Γεωτεχνική Έρευνα και Μελέτη αποκατάστασης βλαβών επίστρωσης από κυβόλιθους στην οδό Κύπρου της Δημ. Κοινότητας Παπάγου, προϋπολογισμού 10.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
- Έγκριση Όρων Διακήρυξης Διαγωνισμού, για την Προμήθεια δύο (2) απορριμματοφόρων οχημάτων τύπου πρέσσας, χωρητικότητας 16 κ.μ. και Όρων και Τεχνικών Προδιαγραφών της σχετικής Μελέτης.
- Έγκριση Όρων Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού, για την Προμήθεια με τίτλο : « Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικού (συνθετικού) χλοοτάπητα» και Όρων και τεχνικών Προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 71/2016 Μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
- Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης Οικ. Προσφορών, του Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο : « Προμήθεια θυρίδων Οστεοφυλακίων».
- Παραχώρηση Κοινοχρήστου χώρου στην “ALPHA BANK”, για διατήρηση εγκατάστασης μηχανήματος Α.Τ.Μ.
- Αποδοχή Δωρεών.
- Ανάθεση Δικαστικής Υπόθεσης, σε Δικηγόρο.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Άννα – Μαρία Τσικρικώνη

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός