10η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (27 Απριλίου 2016)

Καλείστε να παραβρεθείτε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Παπάγου – Χολαργού, που θα γίνει την 27η Απριλίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30 στο Δημοτικό Κατάστημα (Περικλέους 55, Χολαργός), για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί του ακόλουθου θέματος ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση όρων Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού: «Προμήθεια Φωτιστικών Σωμάτων, Λαμπτήρων και Ηλεκτρολογικού Υλικού», προϋπολογισμού 73.746,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
2. Απ’ ευθείας ανάθεση του έργου : «Επισκευή Μόνωσης Λεκάνης Μεγάλου Πάρκου», προϋπολογισμού 6.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
3. Απ΄ευθείας ανάθεση της μελέτης «Διαχειριστική Μελέτη για την Προστασία και ανάδειξη του Μεγάλου Πάρκου Παπάγου» προυπολ. 5.326,88€ με ΦΠΑ 23%.
4. Απ΄ευθείας ανάθεση της μελέτης «Διαχειριστική Μελέτη για την Προστασία και Ανάδειξη του Άλσους Χολαργού» προυπολ. 3.551,26€ με ΦΠΑ 23%.
5. Απ΄ευθείας ανάθεση της μελέτης «Διαχειριστική Μελέτη για την Προστασία και Ανάδειξη του Κοινόχρηστου Πρασίνου των Ο.Τ. 168 & 169 Παπάγου» προυπολ. 4.439,07€ με ΦΠΑ 23%.
6. Άσκηση Ενδίκου μέσου και ορισμός Δικηγόρου.
7. Αποδοχή Δωρεάς για την Εκδήλωση «Ημέρες Περικλέους».


Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Άννα – Μαρία Τσικρικώνη

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός