09η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (21 Απριλίου 2016)

Καλείστε να παραβρεθείτε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Παπάγου – Χολαργού, που θα γίνει την 21η Απριλίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30 στο Δημοτικό Κατάστημα (Περικλέους 55, Χολαργός), για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί του ακόλουθου θέματος ημερήσιας διάταξης :

1.Έκθεση Ανάληψης Υποχρεώσεων.
2.Απόδοση Δαπανών Παγίας Προκαταβολής.
3.Έκθεση Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού και Στοιχείων Ισολογισμού 1ου Τριμήνου έτους 2016.
4.Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας και ανάδειξη μειοδότη του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση Φθορών Παιδικών Χαρών 2016», Προϋπολογισμού 50.000,00 €.
5.Εξέταση ένστασης της εταιρείας Ελληνική Βιομηχανία Περιβαλλοντικών Συστημάτων Α.Ε.Β.Ε. για την προμήθεια με θέμα : « Προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων».
6.Έγκριση όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α & Δ.Ο.Π.Α.Π. καθώς και γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α & Δ.Ο.Π.Α.Π.» και όρων και τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 61/2016 συνολική Μελέτη του Δήμου.
7.Έγκριση όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Παπάγου-Χολαργού και Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.» και όρων και τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 36/2016 Μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας
8.Άσκηση Ενδίκου Μέσου και ορισμός Δικηγόρου.


Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Άννα – Μαρία Τσικρικώνη

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός