07η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (22 Μαρτίου 2016)

Καλείστε να παραβρεθείτε σε Τακτική  Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Παπάγου – Χολαργού, που θα γίνει την  22α Μαρτίου  2016,  ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30  στο Δημοτικό Κατάστημα (Περικλέους 55, Χολαργός), για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί του ακόλουθου  θέματος  ημερήσιας διάταξης :

 

  1. Έκθεση Ανάληψης Υποχρεώσεων.
  2. Έγκριση Δαπανών Παγίας Προκαταβολής.
  3. Έγκριση Πρακτικού για την Κατακύρωση της Δημοπρασίας : « Εκμίσθωση Κυλικείου Δημαρχείου».
  4. Επιλογή αναδόχου με απευθείας ανάθεση για την κατασκευή του έργου με τίτλο «Τακτοποίηση Φρεατίων Οδοστρωμάτων», προϋπολογισμού 571,94 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
  5. Επιλογή αναδόχου με απευθείας ανάθεση για την κατασκευή του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση Φθορών Οδοστρωμάτων, έτους 2016», προϋπολογισμού 598,84 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
  6. Έγκριση των όρων Διακήρυξης του έργου: «Αντικεραυνική Προστασία Δημοτικών Κτιρίων  2016», προϋπολογισμού 25.000,00 €,  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
  7. Έγκριση των όρων Διακήρυξης του έργου: «Εργασίες Επισκευών και Αναβάθμισης Αμφιθεάτρου και Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων Δημαρχείου και λοιπών Εργασιών», προϋπολογισμού 000,00 €,  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
  8. Επιλογή αναδόχου με απευθείας ανάθεση του έργου: «Συντήρηση Δημοτικών Εγκαταστάσεων Παπάγου – Χολαργού 2016», προϋπολογισμού 12.577,24 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
  9. Άσκηση ή μή ενδίκου μέσου και ορισμός Δικηγόρου.
  10. Άσκηση ή μή ενδίκου μέσου και ορισμός Δικηγόρου.

 

 

                                          

                                         Η  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                             Άννα – Μαρία Τσικρικώνη

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός