02η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (26 Ιανουαρίου 2016)

Καλείστε να παραβρεθείτε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Παπάγου – Χολαργού, που θα γίνει την 26η Ιανουαρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30 στο Δημοτικό Κατάστημα (Περικλέους 55, Χολαργός), για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Έκθεση Ανάληψης Υποχρεώσεων.
2. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού, Οικ. Έτους 2016.
3. Ανατροπές Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρεώσεων (ΑΑΥ), οικ. έτους 2015.
4. Έκθεση Αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού και Στοιχείων Ισολογισμού, 4ου τριμήνου 2015.
5. Καθορισμός Προστίμων του Κανονισμού Καθαριότητας, Προστασίας Περιβάλλοντος και Διαχείρισης του Αστικού Πρασίνου και Κοιν/στων Χώρων.
6. Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας και ανάδειξη μειοδότη του έργου με τίτλο: «Κατασκευή – Ενίσχυση – Εκσυγχρονισμός Δικτύου Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού», Προϋπολογισμού 100.000,00 €.


Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Άννα – Μαρία Τσικρικώνη

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός