01η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (15 Ιανουαρίου 2016)

Καλείστε να παραβρεθείτε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Παπάγου – Χολαργού, που θα γίνει την 15η Ιανουαρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30 στο Δημοτικό Κατάστημα (Περικλέους 55, Χολαργός), για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Έκθεση Ανάληψης Υποχρεώσεων.
2. Απαλλαγή υπολόγου Παγίας Προκαταβολής, για το έτος 2015.
3. Σύσταση Παγίας Προκαταβολής, για το έτος 2016 και ορισμός Υπολόγου.
4. Έγκριση Πρακτικού για την ανάθεση της μελέτης«Μελέτη Ανέγερσης κτιρίου Πολυϊατρείων και Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) του Δήμου Παπάγου – Χολαργού στο Ο.Τ. 155Α επί της συμβολής των οδών Εθνικής Άμυνας 25, Λάρνακας       και Αυλώνος».
5. Έγκριση των όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εργασία-υπηρεσία: «Επισκευές Οχημάτων – Μηχανημάτων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού».
6. Έγκριση Πρακτικού – Γνωμοδότησης, για την Κατακύρωση της Προμήθειας Ελαστικών, για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου.
7. Αποδοχή Δωρεών.
8. Άσκηση ενδίκου μέσου και ορισμός Δικηγόρου.


Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Άννα – Μαρία Τσικρικώνη

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός