06η Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (15 Ιουνίου 2016)

Καλείστε να παρευρεθείτε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 15.06.2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 στο Δημοτικό Κατάστημα - Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Περικλέους 55), προκειμένου να συζητηθούν και αποφασιστούν τα κάτωθι θέματα της Ημερησίας Διατάξεως :

 

 1. Επικύρωση του υπ’ αριθμ. 5/2016 πρακτικού της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
 2. Ανακήρυξη του Δήμου Παπάγου - Χολαργού σε «Ελεύθερη Ζώνη από τις συμφωνίες TTIP-CETA-TISA».
 3. Έγκριση μεταβίβασης αρμοδιότητας χορήγησης προνοιακών επιδομάτων από το Δήμο Αγίας Παρασκευής προς το Δήμο Παπάγου - Χολαργού.
 4. Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσίας με τίτλο : «Φύλαξη και επιτήρηση των κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού».
 5. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου για τοποθέτηση / διατήρηση στεγάστρων αναμονής επιβατών.
 6. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος.
 7. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2016.
 8. Έγκριση της Γ΄ αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. έτους 2016, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 109/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του.
 9. Έγκριση δαπανών και ανάληψη σχετικής πίστωσης για εκδηλώσεις του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.
 10. Έγκριση πρακτικών της από 07-06-2016 συνεδρίασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.
 11. Έγκριση κατανομής ΣΑΤΑ 2016.
 12. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους.
 13. Έγκριση παράτασης χρόνου ισχύος της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 17598/24-07-2015 σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τα οχήματα του Δήμου».
 14. Έγκριση ανάθεσης  τμήματος - που είχε παραμείνει άγονο - της προμήθειας «Προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού Δήμου Παπάγου - Χολαργού και Νομικών Προσώπων Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. & Δ.Ο.Π.Α.Π.» με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης / διαπραγμάτευσης.
 15. Ανάκληση των υπ΄αρ. 27/2016 & 28/2016 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
 16. Έγκριση του από 10-06-2016 πρακτικού κλήρωσης υπαλλήλων ως μελών Επιτροπών Παραλαβής Έργων του Δήμου.
 17. Έγκριση 3ου (τακτοποιητικού) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014».
 18. Αποχώρηση από τη σύμπραξη του αναδόχου σχήματος της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΩΝ & ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ», λόγω συνταξιοδότησης και αντικατάστασή του από την εταιρεία Π. – Ι. ΖΑΝΝΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ.
 19. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής και Ελέγχου της ποιότητας των υλικών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του έργου ή ενσωματώνονται σε αυτό, για το έργο : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ».
 20. Μετάθεση του χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ» για 11-07-2016, λόγω ανωτέρας βίας.
 21. Έγκριση παράτασης σύμβασης παραμετροποίησης, μετάπτωσης στοιχείων προνοιακών επιδομάτων και εκπαίδευσης προσωπικού από την εταιρία Quality & Reliability Α.Ε.
 22. Έγκριση παράτασης της σύμβασης με την εταιρεία AT Management και την χρονική αλλαγή των παραδοτέων.
 23. Εξέταση αιτημάτων κοπής δένδρων.

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός