Αρ. απόφ. 185/2019 “Ορισμός τακτικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης», ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου"

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Ορίζει ως τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» και ορίζει Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του Νομικού Προσώπου, με θητεία από 19-09-2019 έως 31-10-2021 τους κάτωθι:

1. Πετράκης Χρήστος - Πρόεδρος
2. Πατσαρίση Μαρία - Αντιπρόεδρος
3. Φιλόσοφος Αλέξανδρος
4. Σπυρόπουλος Δημήτριος
5. Νικολαΐδου Μαρία
6. Τρούλη Μαρία
7. Κατσιαδράμης Νικόλαος
8. Καραγκουνάκη Ελένη
9. Κωστόγιαννη Πηνελόπη - Δ/ντρια του 2ου Δημοτικού Σχολείου Παπάγου
10. Δημακοπούλου Μαρία - Δ/ντρια του 3ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού
11. Κράϊα Αργυρώ - Εκπρόσωπος της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

Διαβάστηκε 108 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός