Αρ. απόφ. 329/2018 “Διαγραφή και απόσυρση άχρηστων ηλεκτρονικών συσκευών τού Δήμου”

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει τη διαγραφή και απόσυρση άχρηστων ηλεκτρονικών συσκευών τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού, σύμφωνα με το υπ΄ αριθ. 27907/04-12-2018 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης, απόσυρσης ή καταστροφής και διαγραφής άχρηστων υλικών, των υλικών τού τμήματος Τ.Π.Ε. του Δήμου Παπάγου – Χολαργού σύμφωνα με τη συνημμένη απόφαση.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 131 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός