Αρ. απόφ. 326/2018 “Εξέταση αιτήματος κοπής δένδρου”

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση:

Για τη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου:

  1. την κοπή ενός (1) δέντρου (ελιά) στο πεζοδρόμιο της συμβολής τών οδών Λάρνακος 9 και Εθν. Αμύνης 28 στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου, το οποίο εμποδίζει την προσπέλαση στον υπόγειο χώρο στάθμευσης της υπό ανέγερση πολυκατοικίας, κατόπιν της υπ΄ αριθ. 24888/08-11-2018 αιτήσεως του κου Βασίλειου Πελοποννήσιου, νόμιμου εκπρόσωπου της Τεχνικής Εταιρείας «ΕΝΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΤΕΕ».

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 195 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός