Αρ. απόφ. 271/2018 “Έγκριση της μελέτης: «Εγκατάσταση λυόμενου στεγάστρου στα ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ του Λ. Τσακού στον Δήμο Παπάγου - Χολαργού»”

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας:
1. τη μελέτη «Εγκατάσταση λυόμενου στεγάστρου στα ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ του Λ. Τσακού στον Δήμο Παπάγου - Χολαργού» με συνολικό προϋπολογισμό 254.200,00 ευρώ, η οποία ως προς το Αρχιτεκτονικό μέρος έχει εγκριθεί από το αρμόδιο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής τής Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών και από το αντίστοιχο ΣΥΠΟΘΑ (Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων).
2. την κάλυψη του επί πλέον κόστους των 114.200,00 ευρώ από ίδιους πόρους από τον προϋπολογισμό τού 2019.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 160 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός