Αρ. απόφ. 217/2018 “Έγκριση της υπ΄ αριθ. 20/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τη χωροθέτηση σημείων εγκατάστασης υπαίθριων γυμναστηρίων και οργάνων καλλισθενικής γυμναστικής, στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου”

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει την υπ΄ αριθ. 20/2018 (ΑΔΑ: Ω08ΙΩΞ1-ΟΝΞ) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τη χωροθέτηση σημείων εγκατάστασης υπαίθριων γυμναστηρίων και οργάνων καλλισθενικής γυμναστικής, στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου και συγκεκριμένα:

  1. δύο (2) νέων υπαίθριων γυμναστηρίων, κατανεμημένων στους ακόλουθους κοινόχρηστους χώρους:
  2. ένα (1) στην Πλατεία Φλωρίνης
  3. ένα (1) στο Άλσος Στρατηγού Κατσιμήτρου
  4. μίας μονάδας καλλισθενικής γυμναστικής, στον κοινόχρηστο χώρο Αθλοπαιδιών «ΦΟΙΒΟΣ».

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

 

Διαβάστηκε 127 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός