Αρ. απόφ. 210/2018 “Εξέταση αιτημάτων κοπής δένδρων”

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση:

  1. την κοπή και εκρίζωση δύο (2) δέντρων (βραχυχίτωνες) επί της οδού Αριστοτέλους 9 στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού, κατόπιν της υπ’ αριθ. 13952/14-06-2018 αιτήσεως του κου Γεώργιου Μπάμπη. Μετά την κοπή των ανωτέρω δέντρων, τα οποία θα αντικατασταθούν με καταλληλότερα δέντρα, θα προγραμματιστεί σε μελλοντικό προγραμματισμό τής Τεχνικής

Ο  Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 198 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός