Αρ. απόφ. 206/2018 “Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος”

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, την επιστροφή τού ποσού των 540,00€ στην κα Αικατερίνη Κοκκίνου του Μιλτιάδη, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος και την πίστωση του εν λόγω ποσού σε βάρος τού Κ.Α. 00.8261.0001 του προϋπολογισμού τού Δήμου οικονομικού έτους 2018, στο όνομα της δικαιούχου.

Ο  Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 247 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός