Αρ. απόφ. 204/2018 “Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την πραγματοποίηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για το Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Δήμου Παπάγου - Χολαργού”

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, τη διάθεση πίστωσης για την πραγματοποίηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για το Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Δήμου Παπάγου - Χολαργού, ως του ποσού των 15.000,00 ευρώ για τις κάτωθι ενέργειες:

  1. Σχεδιασμός και εκτύπωση ενημερωτικού φυλλαδίου για τους στόχους και τις πρωτοβουλίες τού Δήμου όσον αφορά στην υλοποίηση του Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων τού Δήμου.
  2. Επανεκτύπωση του εντύπου «Κανονισμός Καθαριότητας Δήμου Παπάγου - Χολαργού».
  3. Σχεδιασμός και εκτύπωση αφισών και αυτοκόλλητων για την προώθηση της εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων.
  4. Σχεδιασμός και υλοποίηση ψηφιακής καμπάνιας στα κοινωνικά δίκτυα.

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6473.0005 του προϋπολογισμού τού Δήμου, οικονομικού έτους 2018.

Ο  Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 145 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός