Αρ. απόφ. 203/2018 “Οικονομική επιχορήγηση στους Αθλητικούς Συλλόγους τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού”

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εξειδικεύει πίστωση ποσού 70.000,00 ευρώ στον Κ.Α. 00.6735.0001 του προϋπολογισμού τού Δήμου, οικονομικού έτους 2018, στον Αθλητικό Σύλλογο «Αθλητική Ένωση Χολαργού», προκειμένου να πραγματοποιήσει μια σειρά εκδηλώσεων που σκοπό έχουν την κοινωνική προσφορά, αλλά και την προαγωγή τού αθλητισμού στην πόλη μας, σύμφωνα με το σκεπτικό τής ανωτέρω εισήγησης.

 

Ο  Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 140 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός