Αρ. απόφ. 202/2018 “Έγκριση διενέργειας διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ενός ρυμουλκού (τράκτορα) 6Χ4 και ενός ημιρυμουλκούμενου με αυτόνομο σύστημα συμπίεσης προϊόντων κήπου χωρητικότητας 55 κ.μ. του

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, 

Εγκρίνει τη διενέργεια διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ενός ρυμουλκού (τράκτορα) 6Χ4 και ενός ημιρυμουλκούμενου με αυτόνομο σύστημα συμπίεσης προϊόντων κήπου χωρητικότητας 55 κ.μ. τουλάχιστον, για τη συμπίεση και μεταφορά», σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2018210 μελέτη της Δ/νσης ΠΕ.ΚΑ.ΠΡΑ. του Δήμου Παπάγου - Χολαργού και βάσει των διατάξεων του Ν. 4412/2016.

Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των 270.000,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 35.7132.0006 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019, όπου και θα προβλεφθεί η ανάλογη πίστωση και συγκεκριμένα:

Ο  Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 151 φορές Τελευταία τροποποίηση στις 01 Οκτ 2018

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός