Αρ. απόφ. 200/2018 “Έγκριση μετάβασης εκπροσώπων τού Δήμου για τη συμμετοχή τους στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που θα πραγματοποιηθεί από το Σάββατο 08 Σεπτεμβρίου 2018 έως και την Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου 2018 και εξειδίκευση πίστωσης”

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

 i. Εγκρίνει τη μετάβαση των κάτωθι εκπροσώπων τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού για τη συμμετοχή τους, στην 83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, από 14 Σεπτεμβρίου έως και 16 Σεπτεμβρίου 2018:

  1. ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
  2. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ii. Εξειδικεύει πίστωση ποσού έως 1.500,00€, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6421.0001 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» του τρέχοντος προϋπολογισμού, βάσει του άρθρου 203 του Ν. 4555/19-07-2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι).

 Ο  Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 154 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός