Αρ. απόφ. 199/2018 “Αναμόρφωση του προϋπολογισμού τού Δήμου και της στοχοθεσίας Α’ εξαμήνου τού Δήμου και των Νομικών Προσώπων, οικονομικού έτους 2018”

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, 

Εγκρίνει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση: 

  1. την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Παπάγου – Χολαργού,

α. την εγγραφή στους Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ των κατωτέρω ποσών και τη μεταφορά τους στο αποθεματικό.

β. τη μεταφορά στο αποθεματικό των ακολούθων ποσών από Κ.Α. εξόδων,

γ. τη μεταφορά από το αποθεματικό και την ενίσχυση των ακολούθων Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ, και

  1. την αναμόρφωση της στοχοθεσίας (ΟΠΔ) του Α’ εξαμήνου 2018 του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, όπως οι συνημμένοι πίνακες 5Α. 

Ο  Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 163 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός