Αρ. απόφ. 198/2018 “Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2018”

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, 

Εγκρίνει την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος έτους 2018 σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, στα ακόλουθα:

  1. Τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30.7312.0012 με τίτλο: «Συντήρηση φρεατίων και δικτύου ομβρίων», προϋπολογισμού 7.072,81€. 
  1. Τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 15.7331.0039 με τίτλο: «Επισκευή και αποκατάσταση μαρμαρόστρωσης στο Δημοτικό κτίριο Πολυϊατρείων Χολαργού», προϋπολογισμού 3.695,22€. 

Επομένως, το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2018 διαμορφώνεται σύμφωνα με την συνημμένη απόφαση.  

 

Ο  Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

 

Διαβάστηκε 118 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός