Αρ. απόφ. 192/2018 “Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με αίτημα δημότη για απαγόρευση στάθμευσης, σε οδικό τμήμα της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού”

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, Εγκρίνει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση:

Εγκρίνει την υπ΄ αριθ. 19/2018 (ΑΔΑ: 6ΖΝΠΩΞ1-ΜΙΑ) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την απαγόρευση στάθμευσης, σε οδικό τμήμα τής Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού και συγκεκριμένα:

  1. την τοποθέτηση κώνων στην είσοδο - έξοδο χώρου στάθμευσης της οδού Θεμιστοκλέους 1, στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού, 
  1. την προμήθεια των ειδικών πινακίδων απαγόρευσης στάθμευσης, με μέριμνα της ιδιοκτήτριας κας Παναγιώτας Πανουργιά και την τοποθέτηση αυτών από υπαλλήλους τής Τεχνικής Υπηρεσίας, εκατέρωθεν της εισόδου - εξόδου των οχημάτων.

 

Ο  Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 111 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός