Αρ. απόφ. 191/2018 “Έγκριση αποφάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με αιτήματα δημοτών για παραχώρηση θέσεων Στάθμευσης Α.μ.Ε.Α. στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού”

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, Εγκρίνει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση:

Εγκρίνει τις υπ΄ αριθ. 17/2018 (ΑΔΑ: 72Ε9ΩΞ1-22Μ) και 18/2018 (ΑΔΑ: 6ΘΙ2ΩΞ1-ΧΜΘ) αποφάσεις τής Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την παραχώρηση θέσεων στάθμευσης Α.μ.Ε.Α. στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού και συγκεκριμένα:

  1. την παραχώρηση θέσης στάθμευσης Α.μ.Ε.Α., σε οδικό τμήμα τής οδού Θεσσαλονίκης 1 στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού, στο όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΙΜΥ 7943 της κας Ειρήνης Ζερβού, για την εξυπηρέτησή της και 
  1. την παραχώρηση θέσης στάθμευσης Α.μ.Ε.Α., σε οδικό τμήμα τής οδού Θεμιστοκλέους 14 στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού, στο όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΖΥΜ 9823 της κας Αικατερίνης Τρικαλιώτου, για την εξυπηρέτησή της.

 Η σήμανση των ανωτέρω θέσεων στάθμευσης, θα γίνει με μέριμνα και έξοδα των ενδιαφερόμενων.

Ο  Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 173 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός